Γ. Φιλίππου: Επιστολή αγωνίας

Προς την Κεντρική Γραμματεία του ΕΠΑΜ

(Θερμή παράκληση προώθησης της επιστολής σε όλα τα όργανα και τους πυρήνες)

Αγαπητά μέλη,
Ύστερα από έντονη ενασχόληση με τα περισσότερα θέματα που μας αφορούν ως πολίτικο φορέα αλλά και συμμέτοχη στην αντιμετώπιση της τραγικής κατάστασης στην όποια έχει υπεισέρθει η χώρα με καταφανή αποτελέσματα σε όλους μας, θεωρώ ότι η στάση η όποια τηρείται από το ΕΠΑΜ είναι υποτονική και αποσπασματική.
Έχοντας τη δυνατότητα επικοινωνίας με μέλη ανά την Ελλάδα, διαπιστώνω την κατήφεια, την αδράνεια αλλά και την αποστασιοποίηση αρκετών εξ’ αυτών. Δεν αποτελεί νέο το ότι υπάρχει συνεχής διαρροή ανθρώπων από τις τάξεις μας. Δεν θεωρώ αρκετό να εκφράσω την θλίψη μου για τα τεκταινόμενα. Οποιαδήποτε αναφορά σε άλλους πολιτικούς χώρους και τα αντίστοιχα η μη προβλήματα που έχουν δεν αναιρεί την κρίσιμη κατάσταση στην όποια βρισκόμαστε ως κίνημα.
Σε καμιά περίπτωση η συστηματική φίμωση του ΕΠΑΜ από τα ΜΜΕ δεν μπορεί να αποτελεί λόγο για την δική μας έλλειψη οργάνωσης και πολίτικης ανεπαρκείας. Αν δεν ξεκαθαριστεί το ζήτημα της περιστασιακής παρουσίας και συμμετοχής στις δράσεις του ΕΠΑΜ τότε δεν γνωρίζουμε ούτε πόσοι είμαστε ούτε ποιοι είμαστε. Είναι απαράδεκτο ύστερα από 1 χρόνο να εξακολουθούμε να μην γνωρίζουμε τα μέλη μας. Είναι παράλογο να πιστεύουμε ότι μονό με την σταθερή παρουσία του Γενικού Γραμματέα σε συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα θα μπορέσουμε να συσπειρώσουμε τον κόσμο κοντά μας.
Το επεισοδιακό Συνέδριο με το τραυματισμένο καταστατικό που ψηφίστηκε, το πρώτο ΕΣΣ που σύστησε την Πολιτική Γραμματεία και το Οργανωτικό Γραφείο δια βοής, η ευθυνοφοβία αλλά και ο ωχαδερφισμός που επεκράτησε από τότε, καταδεικνύουν την επιτακτική ανάγκη σαρωτικών αλλαγών ώστε το κίνημα να ξεχυθεί μπροστά και όχι να ομφαλοσκοπεί διαρκώς.
Πιστεύω πραγματικά ότι παρά τον μικρό αριθμό μελών συνολικά, υπάρχουν εκείνοι οι όποιοι μπορούν να είναι και αποτελεσματικοί αλλά και γενναίοι. Όσοι εξακολουθούν να κωλυσιεργούν για δικούς τους λογούς λειτουργούν ως πέμπτη φάλαγγα. Τέτοια άτομα δεν έχουν καμιά θέση στο ΕΠΑΜ και όσοι τους στήριξαν έχουν τραγικές ευθύνες.
Εν κατακλείδι, προτείνω την διεξαγωγή δημοψηφίσματος μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας οπού θα καταστεί δυνατό το 30% των ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ μελών να ζητήσει τη σύγκληση νέου συνεδρίου ώστε να υπάρξει ανανέωση στα θεσμικά όργανα και στο ξεκαθάρισμα της στρατηγικής που δύναται να ακολουθηθεί. Σε κάθε περίπτωση το ζήτημα της ανακλητότητας είναι μείζον και δεν μπορεί κανένας να θεώρει ότι είναι στο απυρόβλητο. Η αναπροσαρμογή του Καταστατικού είναι προφανώς απαραίτητη.
Τέλος, αν θέλουμε πραγματικά να είμαστε κάτι διαφορετικό από όσα πολιτικά κόμματα πέρασαν από αυτό τον τόπο πρέπει να αγωνιστούμε για την εγκαθίδρυση της αξιοκρατίας για να έχουμε την βάση στήριξης μιας πραγματικής δημοκρατίας. Αν μέλη μας λειτουργούν με τον ίδιο παλαιοκομματικό τρόπο που εντρύφησαν σε προηγούμενα κόμματα στα όποια συμμετείχαν μέχρι πρόσφατα τότε είναι σίγουρο ότι θα αποτύχουμε και εμείς όπως και εκείνα παταγωδώς.

Γιάννης Φιλίππου
Μέλος του Πυρήνα Μαρουσίου-Πεύκης-Λυκόβρυσης

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ