Πρόταση για τη διατροφική επάρκεια από τον πυρήνα Κηφισιάς

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

Η αναγκαιότητα αντιμετώπισης της επερχόμενης κατάστασης, μη επαρκούς ικανοποίησης των διατροφικών αναγκών του πληθυσμού, επιβάλλει την άμεση σωστή και πλήρη λύση του προβλήματος.

Η λύση θα προκύψει μόνο κατόπιν σοβαρής, συνεπούς και συνεχούς απασχόλησης μελών του μετώπου, τα οποία διαθέτουν κατάλληλη γνώση και πείρα επί του θέματος.

Η λύση που επιβάλλεται πρέπει να είναι άμεση, οικονομική, απλή, λειτουργική, αποτελεσματική και επιθυμητή από όλα τα μέλη του μετώπου, για να συμμετέχουν και να στηρίζουν την προσπάθεια, επειδή θα έχουν όφελος.

Με βάση τα παραπάνω, ο μηχανισμός αντιμετώπισης του διατροφικού προβλήματος θα πρέπει να σχεδιαστεί με άξονες: 1) την ενημέρωση των καταναλωτών σε ό,τι αφορά τα είδη, την ποιότητα, την ποσότητα και τις τιμές που χρειάζονται για να ικανοποιήσουν τις διατροφικές τους ανάγκες, και 2) την ενημέρωση των παραγωγών ώστε να καταστούν συνεπείς και υπεύθυνοι για την παραγωγή προϊόντων βιολογικών, προσιτών σε τιμές και κατάλληλων για να καλύψουν τις διατροφικές ανάγκες των καταναλωτών.

Ο σχεδιασμός θα πρέπει να γίνει σε Πανελλήνια κλίμακα και θα υλοποιηθεί κυρίως και πρωτίστως από μέλη του μετώπου, όπου είναι δυνατόν, ή σε άλλους παραγωγούς, οι οποίοι θα επιλεγούν με συγκεκριμένα ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, τα οποία θα καθορίσει η επιτροπή διατροφικής επάρκειας, η οποία θα είναι τουλάχιστον επταμελής, θα αποτελείται από κατάλληλα μέλη του, όπως προαναφέρθηκε, και θα αντικαθίσταται ανά εξάμηνο από ένα μέλος της.

Η επιτυχία θα διασφαλιστεί με τη διαφάνεια, την συνέπεια και την πραγματική και ανιδιοτελή προσφορά της επιτροπής.

Η αναλυτική λειτουργία του μηχανισμού αφορά τεχνικά θέματα τα οποία θα καθοριστούν από την επιτροπή και θα εισηγηθούν αρμοδίως στα όργανα του μετώπου για την λήψη των σχετικών αποφάσεων.

Ο εισηγητής

Στ. Τσιχλάκης

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ