Απόφαση πυρήνα Κηφισιάς, Ερυθραίας και βορειότερα - 21 Οκτωβρίου 2013

Ο πυρήνας Κηφισιάς - Ερυθραίας και Βορειότερα, συνεδρίασε την 21/10/2013 σε απαρτία (θα κοινοποιηθούν πρακτικά) και ασχολήθηκε με τις επιστολές των Όθωνα Κουμαρέλλα (Π.Γ.), αφ’ ενός, και Μπάμπη Αθανασόπουλου και Μάνθου Τσαπέπα, που περιήλθαν σε γνώση μας και μας αφορούν. [Η καθυστέρηση της απάντησής μας οφείλεται στην ανεπίτρεπτη και αντικαταστατική μη ανταπόκριση των οργάνων στις επανειλημμένες αιτήσεις μας να μας στείλουν τις επιστολές].

Αφού τις συζητήσαμε, ομόφωνα θεωρούμε τα εξής:

1. Το ύφος και το ήθος όλων των επιστολών δεν αρμόζει σε αληθινούς συναγωνιστές του Ε.ΠΑ.Μ.

2. Οι χαρακτηρισμοί που αποδίδονται στον πυρήνα μας είναι ανυπόστατοι, εμπαθείς, ψευδείς και διασπαστικοί. Κρίνουμε ότι με αυτές τις ενέργειες δικαιώνονται οι ανησυχίες μας, που διατυπώσαμε αρχικά, για την αποκλίνουσα πορεία του Μετώπου.

3. Η ειλικρινής κριτική που ασκείται μέσα στον πυρήνα και οι προτάσεις προς το ΕΣΣ γίνονται πάντα με πρόθεση την εφαρμογή των αρχικών Προταγμάτων. Αυτό άλλωστε είναι κατοχυρωμένο καταστατικό δικαίωμα και υποχρέωση του κάθε μέλους. Το Ε.ΠΑ.Μ. δεν είναι ιδιοκτησία κανενός. Ανήκει εξίσου σε όλους όσους προσέφεραν και προσφέρουν ανιδιοτελώς σ’ αυτό.

4. Επισημαίνουμε ότι το φαινόμενο κάθε είδους κριτική να λαμβάνεται από μερικούς ως κακόπιστη και να αντιμετωπίζεται με αφορισμούς και συκοφαντίες συνεχίζεται, προκαλώντας μεγάλη απογοήτευση και συνεχείς απώλειες στους πυρήνες.

5. Επιλέγουμε (ενώ υπάρχουν αδιαμφισβήτητα δεδομένα για το έργο και την ποιότητα του πυρήνα μας), να μην απαντήσουμε στα αήθη γραφόμενα των επιστολών και να μην αναπαράγουμε αυτό το είδος του διαλόγου που υποβιβάζει το επίπεδο όλων μας. Προτείνουμε να ακολουθηθεί απ’ όλους η ίδια τακτική και ιδιαίτερα από τα κεντρικά όργανα, που μ’ αυτόν τον τρόπο χάνουν το κύρος τους.

 

 

Συναγωνιστικά

πυρ. Κηφισιάς - Ερυθραίας και Βορειότερα

 

Για το Συντονιστικό

Μ. Νικολακοπούλου

Στ. Τσιχλάκης

Ν. Ντέντες

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ