Πρόταση αλλαγών στο καταστατικό (από τον πυρήνα Κεραμεικού)

Οι προτάσεις του πυρήνα Κεραμεικού όπως διαμορφώθηκαν μετά τη συνεδρίαση της 14/9/2014 είναι οι εξής:

                    Να γίνει ξεκάθαρο στο Καταστατικό ποιος αποφασίζει ενεργεί και εκτελεί. Πυρήνες ή όργανα.

                    Να μη διασπώνται οι πυρήνες ακόμη κι όταν είναι πάνω από 30 μέλη.

                    Διαγραφές μελών.

Οι διαγραφές να γίνονται όχι από από τα 2/3 των παρόντων, αλλά από τα 2/3 των μελών . Να γίνονται 2 επαναληπτικές ψηφοφορίες και στην τρίτη ψηφοφορία, αν δεν υπήρχε απαρτία  στις προηγούμενες, να γίνεται από τα 2/3 των παρόντων. Να προηγείται επίπληξη και σύσταση πριν την οριστική και τελική ποινή.

                    Γενικός Γραμματέας Ε.Πα.Μ.

Ο Γενικός Γραμματέας του Ενιαίου Παλαικού Μετώπου να εκλέγεται από το Συνέδριο και προτείνουμε σ' αυτό το Συνέδριο την υποψηφιότητα του Δημήτρη Καζάκη , την οποία θεωρούμε απαραίτητη στις κρίσιμες περιστάσεις που περνάει η χώρα.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ