3ο Συνέδριο ΕΠΑΜ, 1η μέρα, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2014