Εισήγηση του Δ. Καζάκη για την Πολιτική και την Στρατηγική του ΕΠΑΜ στο 3ο Συνέδριο