Σεμινάρια επιμόρφωσης Ηρακλείου Κρήτης — Πρώτη Διάλεξη (Ενημερωμένο)

kazakis-irakleio

Ο πρώτος κύκλος σεμιναρίων αυτομόρφωσης με εισηγητή τον Δημήτρη Καζάκη, στο Ηράκλειο Κρήτης, στις 25 Οκτωβρίου 2014.

Το πρώτο θέμα την οικονομία και με εισηγητή τον οικονομολόγο - αναλυτή Δημήτρη Καζάκη. Η θεματολογία του 1ου σεμιναρίου, Εισαγωγή στην επιστήμη της οικονομίας, είναι:
α. Μεθοδολογία και ορισμοί της οικονομίας
β. Πότε η οικονομία γίνεται επιστήμη.

Α Μέρος

Β Μέρος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ