Απάντηση Ελεγκτικού Συμβουλίου προς σ. Ο. Κουμαρέλλα

00 logo ES.jpg

    Με αφορμή την επιστολή του συν. Όθωνα Κουμαρέλλα της 21.11.2014 με θέμα « Απόρριψη πορίσματος Ε.Σ. για την γνωστή υπόθεσή μου» και μετά από σχετική συζήτηση κατά την τακτική συνεδρίαση του της 28.11.2014, το Ε.Σ. του Ε.ΠΑ.Μ. δηλώνει τα ακόλουθα:

    Η απόφαση του Ε.Σ. ελήφθη ομόφωνα. Από την εξέταση της υπόθεσης και την διαδικασία σύνταξης του πορίσματος είχε εξαιρεθεί, ως εμπλεκόμενος, ο συν. Χρυσόστομος Χαρτάλος.

    Τα πορίσματα του Ε.Σ., σύμφωνα με το καταστατικό, είναι δεσμευτικά και οποιαδήποτε ένσταση μπορεί να κατατεθεί στο επόμενο Συνέδριο (άρθρο 48 iv “Σε περίπτωση που η επίλυση της διαφοράς δεν καταστεί δυνατή, το Ελεγκτικό Συμβούλιο εκδίδει πόρισμα δεσμευτικό για την διένεξη.” )  

 

 Ελεγκτικό Συμβούλιο 

 Καλλιθέα  28.11.2014

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ