Πόρισμα περί του αιτήματος του συν. Χαρτάλου για την ανάκληση και διαγραφή του συν. Κουμαρέλλα

00 logo ES.jpg

Το Ελεγκτικό συμβούλιο εξέτασε, τη σχετική με την υπόθεση, ηλεκτρονική αλληλογραφία. Στη συνέχεια ακολούθησε η ακροαματική διαδικασία μαρτύρων της υπόθεσης, δηλαδή οι προφορικές απαντήσεις των συναγωνιστών Χαρτάλου και Κουμαρέλλα, που δόθηκαν σε όλες τις σχετικές ερωτήσεις των μελών του συμβουλίου. Μετά τα παραπάνω και έχοντας υπόψητα άρθρα 12, 27,37και παρ.3 άρθρου 46, άρθρου 47 και παρ.3 άρθρου 48, του καταστατικού του ΕΠΑΜ κατέληξε στα ακόλουθα συμπεράσματα.

Όσον αφορά στο πρώτο σκέλος - περί ανάκλησης - του αιτήματος Χαρτάλου, δεν εξετάζεται αφού η θητεία του σ. Κουμαρέλλα στα όργανα έχει λήξει.

Όσον αφορά στο αίτημα του δεύτερου σκέλους περί διαγραφής του συναγωνιστή Κουμαρέλλα, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό λαμβάνοντας υπόψη τους παρακάτω βασικούς λόγους:

  1. 1.Οι αιτιάσεις που περιέχονται στην προσφυγή όπως και οι προφορικές εξηγήσεις που δόθηκαν από τον σ Χαρτάλο δε στοιχειοθέτησαν και δεν έπεισαν για τον ισχυρισμό του ότι η συμπεριφορά και δράση του σ. Όθωνα Κουμαρέλλα αποτελεί κίνδυνο και απειλή για την πορεία και την ενότητα του Μετώπου και ότι οι ενέργειές του δεν είναι ανάλογες με τις αρχές και τα προτάγματα του ΕΠΑΜ.
  2. 2.Άλλοι λόγοι που να δύνανται να τεκμηριώσουν τη διαγραφή του σ. Κουμαρέλλα δεν διαπιστώθηκαν ούτε από την ηλεκτρονική αλληλογραφία, αλλά ούτε και από την ακροαματική διαδικασία.

Εκτός από τους παραπάνω λόγους το συμβούλιο έλαβε υπ΄ όψιν και το ότι η προσφυγή του σ. Χαρτάλου δεν δικαιώθηκε από τη γενική συνέλευση του πυρήνα Ραφήνας - Αρτέμιδος στην οποία ανήκει ο σ .Κουμαρέλλας. (Υπενθυμίζουμε ότι, βάσει του καταστατικού, η Γ.Σ. του πυρήνα είναι ένα από τα αρμόδια όργανα που μπορεί να προβεί σε ανάλογεςαποφάσεις).

Παρ’ όλα αυτά, το συμβούλιο επισημαίνει τα παρακάτω :

  • Κάθε μέλος του ΕΠΑΜ (επομένως και ο συναγωνιστής Κουμαρέλλας) οφείλει, τόσο στο εσωτερικό του Μετώπου (αλληλογραφία κλπ.), όσο και στις προσεγγίσεις των συμπολιτών εκτός Μετώπου (δημόσια προφίλ και ιστοσελίδες του ΕΠΑΜ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης) να κινείται, να εκφράζεται και εν τέλει να δρα μέσα στα πλαίσια ενός τεκμηριωμένου διαλόγου και επιχειρηματολογίας, αποφεύγοντας ειρωνείες και μειωτικούς χαρακτηρισμούς που δημιουργούν και καλλιεργούν εγωιστικές αντιπαλότητες, που τελικά οδηγούν σε κενά επικοινωνίας και προσβασιμότητας σε άλλες ομάδες του λαού, που δεν έχουν στρατευτεί στο κίνημα. Το παράδειγμα εγκράτειας και αυτοελέγχου οφείλουν να το δίνουν κυρίως και πρωτίστως τα μέλη των βασικών οργάνων μας, μιας και – κατά κύριο λόγο - αντιπροσωπεύουν και αντικατοπτρίζουν προς την κοινωνία την εικόνα του ΕΠΑΜ.
  • Τα μέλη των οργάνων (επομένως και ο σ. Χαρτάλος) οφείλουν να ασκούν την κριτική με τρόπο εποικοδομητικό και κυρίως με το ζωντανό διάλογο. Η εσωτερική ομαδική ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ των μελών των οργάνων δεν είναι ούτε chat ούτε χώρος για χαρακτηρισμούς, ειρωνείες και προκλήσεις. Πρέπει να χρησιμοποιείται με φειδώ, αποκλειστικά και μόνοως επιπρόσθετο εργαλείο επικοινωνίας στο διάστημα μεταξύ των ζωντανών συνεδριάσεων και με σκοπό την προετοιμασία και τη διευκόλυνσή τους.
  • Η απάντηση, όμως, του σ. Κουμαρέλλα στην εσωτερική αλληλογραφία μεταξύ μελών της Π.Γ. και του Ο.Γ. με βαρείς, ανεπίτρεπτους και ατεκμηρίωτους χαρακτηρισμούς για τον σ. Χαρτάλο θα μπορούσε κάλλιστανα αποτελέσει σοβαρό λόγο για την ανάκλησή του από τα όργανα, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι σήμερα που εξετάζεται η υπόθεση δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, μιας και η θητεία του στα όργανα έχει λήξει.
  • Η καταγγελία του σ. Χαρτάλου περί σκοπιμότητας των χαρακτηρισμών από τον σ. Κουμαρέλλα με στόχο να ανασταλεί η εκ μέρους του κριτική, δεν τεκμηριώθηκε ούτε από την αλληλογραφία ούτε από τις προφορικές απαντήσεις. Οι αδικαιολόγητοι αυτοί χαρακτηρισμοί διατυπώθηκαν σε εσωτερικά mail μεταξύ των οργάνων και μεταξύ παλαιών και έμπειρων μελών του μετώπου ως αποτέλεσμα εκνευρισμού μετά από τον ιδιόμορφο και δηκτικό τρόπο άσκησης της κριτικής από το σ. Χαρτάλο.

Τέλος το συμβούλιο τονίζει ότι οι κρίσιμες αλλά και τραγικές στιγμές που ζούμε δεν μας επιτρέπουν διαγραφές ,ελαφρά τη καρδία, κανενός συναγωνιστή. Στις συγκεκριμένες, μάλιστα, χρονικές περιόδους που διανύουμε δεν περισσεύει κανένας αγωνιστής του Μετώπου.

Καλεί τους συναγωνιστές Χαρτάλο και Κουμαρέλλα να εξαντλήσουν κάθε περιθώριο συνεργασίας και καλής μεταξύ τους επικοινωνίας για τη συνοχή και την ενότητα του αγώνα, που μοναδικό σκοπό δεν μπορεί και δεν είναι δυνατόν να έχει άλλον, πέρα από την αντιμετώπιση των σοβαρότατων προβλημάτων που αντιμετωπίζει καθημερινά ο δοκιμαζόμενος Λαός, την ανατροπή του δωσιλογικού καθεστώτος και την ελευθερία της πατρίδας!

 

                                                                               Αθήνα 14/11/14

                                                                 Το ελεγκτικό συμβούλιο του Ε.ΠΑ.Μ.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ