Χ.Κουτσούκος: Δημοψήφισμα Μελών πυρήνων περί συμμετοχής σε εκλογές Ιαν. 2015

του Χρήστου Κουτσούκου

Αγαπητοί συναγωνιστές,

Το θέμα του δημοψηφίσματος προέκυψε από την πραγματικότητα μιας έκτακτης ( αν και συζητούμενης ως πιθανής περίπου επί 3μηνο) εκλογικής διαδικασίας. Επομένως η Πολιτική Γραμματεία μη έχοντας στα χέρια της, απόφαση του συνόλου των Μελών για το σοβαρό ζήτημα της καθόδου στις εκλογές αλλά και για το επίσης σοβαρό ζήτημα του τρόπου με τον οποίο θα γίνει αυτή η κάθοδος στις εκλογές, σκέφτηκε σωστά ότι πρέπει να ερωτηθούν όλα τα μέλη όλων των πυρήνων.

Η απάντηση των Μελών όφειλε να ξεκαθαρίζει ένα «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ»  για την κάθοδο θέτοντας στη δημοσιότητα και ένα αντίστοιχο σκεπτικό,  για να μπορέσει  να εκτιμηθεί δεόντως το «ΝΑΙ» ή το «ΟΧΙ».

Δηλαδή είναι άλλο το θέμα του «ΟΧΙ» λόγω  έλλειψης  ρευστού και άλλα θέματα προκύπτουν λόγω πολιτικών ή ιδεολογικών εκτιμήσεων. Αντίστοιχα για το «ΝΑΙ» πρέπει και το ζήτημα του ρευστού να εκτιμάται ώστε να μην μπαίνει σε δυσάρεστες περιπέτειες το Ε.ΠΑ.Μ., αλλά και οι πολιτικές και ιδεολογικές προσεγγίσεις είναι απαραίτητες για το Ε.ΠΑ.Μ. ως μέτωπο και για το Ε.ΠΑ.Μ. ως κόμμα.   

Ο τρόπος όμως που τέθηκε το θέμα από τη Πολιτική Γραμματεία, δηλαδή μέσω μιας άνωθεν εισήγησης, προσκρούει στα εκτελεστικά και μόνο καθήκοντα του συγκεκριμένου οργάνου, δεν προβλέπεται από καμία διαδικασία και ως εκ τούτου είναι φάουλ διότι ενδέχεται να προκαταλαμβάνει τις σκέψεις και τις διαθέσεις των μελών, με τα «ΝΑΙ» και τα «ΟΧΙ» να εγκλωβίζονται σε μια εισήγηση ενός εκτελεστικού οργάνου υποκαθιστώντας δημοκρατικές διαδικασίες έκφρασης απόψεων και τελικής γνώμης . Δηλαδή το «ΝΑΙ» και το «ΟΧΙ» να μην ακολουθείται από ευρεία (από και προς όλα τα μέλη διάχυση σκεπτικού, προτάσεων, προβληματισμών) συζήτηση των παραπάνω οικονομικών – πολιτικών – ιδεολογικών παραμέτρων, παρά να εκτυλίσσεται εντός του στενότερου χώρου του πυρήνα. Υιοθετώντας την πρώτη εκ των ανωτέρω δύο περιπτώσεων πιστεύουμε ότι η δημοκρατική διαδικασία έκφρασης απόψεων και τελικής γνώμης θα ήτο ορθότερη.
Με αυτά στο μυαλό μου, θέλω να γνωστοποιήσω κάποιες επισημάνσεις και αποφάσεις μου περί του θέματος αλλά και όποιων άλλων τυχόν παρομοίων θεμάτων προκύψουν στο μέλλον.
Η επισήμανση είναι ότι η παρούσα διαδικασία δεν με βρίσκει σύμφωνο και θα σκεφτώ σοβαρά να εμπλακώ ξανά σε παρόμοια διαδικασία στο μέλλον με τον τρόπο που αυτή γίνεται.
Ειδικότερα ακόμα οι ενστάσεις μου αφορούν για το πώς κύλησε η όλη διαδικασία από την αρχή που τέθηκε το θέμα του αν θα συμμετέχουμε σε εκλογές ή όχι.
Θα εξηγήσω τους προβληματισμούς μου στηριζόμενος σε κάποιες απόψεις που με βρίσκουν σύμφωνο και τις παραθέτω. Αναφέρομαι στις απόψεις / προτάσεις του συν. Πέτρου Ανδρικόπουλου από τον προσυνεδριακό διάλογο. http://bit.ly/1tNtopR

3 . H διασφάλιση της Λαϊκής Κυριαρχίας στο εσωτερικό ενός πολιτικού οργανισμού εξαρτάται κατά κύριο λόγο από την πολιτική βούληση και την αποφασιστικότητα των μελών του, αρκεί αυτή να διευκολύνεται και από αντίστοιχους οργανωτικούς κανόνες, όπως :
- την ελεύθερη , οριζόντια και κάθετη, κυκλοφορία των επί μέρους διαφορετικών πολιτικών απόψεων και προτάσεων, με τη βοήθεια και των μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

Ακολούθως στο ίδιο κείμενο αναφέρεται :

Β.  Π ρ ο τ ά σ ε ι ς  γ ι α  τ ο  Κ α τ α σ τ α τ ι κ ό του ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΑΛΛΑΪΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ (Ε.ΠΑ.Μ.)
( ακολουθούν μόνον άρθρα για τα οποία προτείνονται αλλαγές η προσθήκες )

Άρθρο 14
 Τα βασικά-αποφασιστικά όργανα του Ε.ΠΑ.Μ. τα οποία και λαμβάνουν αποφάσεις  με την ενισχυμένη πλειοψηφία των 2/3 επί των παρόντων μελών τους, είναι τα ακόλουθα:
α) Οι Γενικές Συνελεύσεις των Πυρήνων.
β) Οι Τομεακές Συνελεύσεις.
γ) Το Συνέδριο και
δ) Συμβούλιο των Γραμματέων.
 
Εκτελεστικά των παραπάνω βασικών οργάνων όργανα, που επιλέγονται και ανακαλούνται από αυτά και δύνανται να λαμβάνουν αποφάσεις με απλή πλειοψηφία επί των παρόντων μελών τους είναι τα εξής:
α) Οι Συντονιστικές Επιτροπές των Πυρήνων.
β) Οι Τομεακές Επιτροπές.
γ) Το Εθνικό Συντονιστικό Συμβούλιο και
δ) Το Ελεγκτικό Συμβούλιο.

Έως ότου να υπάρξει η στοιχειώδης συλλογική δημοκρατική ευαισθησία που να αποτυπώνει  οργανωτικά μια τέτοια πρόταση σαν την ανωτέρω, που αναφέρεται στην πρόταση του Πέτρου Ανδρικόπουλου στο συνέδριο,  δεν θα πρέπει, όργανα εκτελεστικά αποφάσεων συνεδρίου να προβαίνουν σε εισηγήσεις  (που είναι καλό να αποφεύγουν για να μην κατηγορηθούν για κατάχρηση εξουσίας) προκαταλαμβάνοντας έτσι απόψεις μελών των πυρήνων, αποφάσεις πυρήνων, αποφάσεις τομέων και αποφάσεις συνεδρίου,  - εφόσον υπήρχε χρόνος για διενέργεια συνεδρίου, που στη περίπτωση μας δεν υπήρχε, -  αλλά υπήρχαν οι άλλες δυνατότητες, δηλαδή ελεύθερη, οριζόντια και κάθετη, κυκλοφορία των επί μέρους διαφορετικών πολιτικών απόψεων και προτάσεων,  με την βοήθεια και των μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας. (Το forum για παράδειγμα).

Αντί να κατέβει εισήγηση από την Πολιτική Γραμματεία θα έπρεπε να κατέβουν ατομικές εισηγήσεις των Μελών στο Forum με ένα εύλογο χρόνο ολοκλήρωσης και με υποχρέωση ενημέρωσης από τους Πυρήνες και τους Τομείς, όλων των Μελών που δεν έχουνε ιντερνετική πρόσβαση προκειμένου πριν ψηφίσουν, να έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν αλλά και να προβάλουν την δική τους άποψη μέσω  της ιντερνετικής διευκόλυνσης του Πυρήνα τους ή του Τομέα τους .

Κατόπιν, και μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, η οποία θα μπορούσε να συμπιεστεί στον αναγκαίο χρόνο, θα μπορούσε να ακολουθήσει το δημοψήφισμα, πάλι με δημόσιο ιντερνετικό τρόπο, μέσα από το forum.

Επιπρόσθετα θυμίζω και επαναφέρω στην επιφάνεια σχετικό email το οποίο λάβαμε στο πυρήνα από τον συν. Γιοβαννόπουλο Φώτιο, που αφορά διαδικασίες ελεύθερης, οριζόντιας και κάθετης, κυκλοφορίας επί μέρους διαφορετικών πολιτικών απόψεων, προτάσεων, ζητημάτων, θέμα για το οποίο δεν γνωρίζουμε ακόμα την τύχη του, παρόλο που έχει παρέλθει ικανοποιητικό διάστημα για να διερευνηθεί, τουλάχιστον επί της αρχής.

Ο  Χρήστος Κουτσούκος είναι μέλος του Ε.ΠΑ.Μ. Βύρωνα

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ