Άρση των περιορισμών του 40ου άρθρου του καταστατικού - Γ. Ιεροδιάκονος - Π. Αγίας Παρασκευής

Πρόταση του Πυρήνα Αγίας Παρασκευής προς το 4ο συνέδριο του ΕΠΑΜ.

Ο Πυρήνας Αγίας Παρασκευής συζήτησε διεξοδικά και αποφάσισε ομόφωνα να προτείνει στο 4ο συνέδριο του ΕΠΑΜ την άρση των περιορισμών του 40ου άρθρου του καταστατικού μας, που ορίζει πως: «Μέλος του ΕΠΑΜ δεν μπορεί για περισσότερες από δύο θητείες να είναι μέλος των κεντρικών οργάνων, εκτός κι αν αποφασίσει αλλιώς το συνέδριο».

Ο λόγος που καταλήξαμε σ’ αυτή την πρόταση είναι διότι το προκηρυχθέν συνέδριο έχει έκτακτο χαρακτήρα, προκειμένου να επαναπροσδιοριστεί η πολιτική μας στόχευση στο νέο διαμορφούμενο πολιτικό πλαίσιο μετά την ανάληψη της κυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ, και ουδεμία μομφή δεν ενέχει προς τα μέλη των κεντρικών οργάνων του ΕΠΑΜ. Εξ άλλου, θα ήταν άδικο για συναγωνιστές, για τους οποίους, ενώ ουδέν μεμπτό δεν τους έχει καταλογιστεί, να αποκλείονται του δικαιώματος κρίσης μόνο και μόνο επειδή έτυχε να διανύουν την δεύτερη θητεία τους στα κεντρικά όργανα, την οποία όμως δεν έχουν ολοκληρώσει, λόγω της κρίσιμης για τον λαό μας πολιτικής αστάθειας, που μας επιβάλλει να πάμε σε έκτακτο συνέδριο.

Εξ άλλου το ίδιο το επικαλούμενο άρθρο του καταστατικού μας, ορίζει πως το συνέδριο μπορεί να αναστείλει τους αναφερόμενους περιορισμούς.

Προτείνουμε λοιπόν, για τους προαναφερόμενους συντρέχοντες λόγους, ειδικά και αποκλειστικά γι’ αυτό το έκτακτο συνέδριο, να αρθούν αυτοί οι περιορισμοί και να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους συνέδρους να θέσουν υποψηφιότητα για τα κεντρικά όργανα, συμπεριλαμβανομένων και των συναγωνιστών εκείνων που διανύουν την δεύτερη θητεία τους στα κεντρικά όργανα, αναγνωρίζοντάς τους συνάμα και το δημοκρατικό τους δικαίωμα να τεθούν υπό την κρίση των συναγωνιστών τους. Πολύ περισσότερο μάλιστα, όταν δεν έχουν καν ολοκληρώσει την τρέχουσα θητεία τους.

Γιώργος Ιεροδιάκονος
Πυρήνας Αγίας Παρασκευής


2 Σχόλια
 • Τσίτσος Βασίλειος

  Συναγωνιστή Γιώργο ,
  Για ποιόν λόγο θα πρέπει να ανασταλλεί το άρθρο 40 όταν προβλέπεται η κατ΄εξαίρεση του παράταση της Θητείας των μελών των οργάνων , αφού λάβει την έγκριση του Συνεδρίου ; Γιατί να υπάρχει μακροβιότερη θητεία , που ανοίγει την δυνατότητα δημιουργίας φατριών στο μέτωπο ; Πότε , που , ποιός και γιατί καθόρισε τον χαρακτήρα του συνεδρίου σε έκτακτο ; Από πότε η θητεία των οργάνων καθορίζεται με καθαρά ημερολογιακά κριτήρια ; Ποιός αναλαμβάνει το κόστος επανάληψης του Συνεδρίου ( γιατί αν αυτό το χαρακτηρίσουμε έκτακτο αυτό σημαίνει ότι σε τρεις μήνες θα πρέπει να ξαναπάμε σε τακτικό ; Πόσα χρόνια παραμονής στα όργανα απαιτούνται κατά την γνώμη σου ώστε να δείξουν τι μπορούν να κάνουν τα όργανα αυτά ; Ποιός μας διασφαλίζει του κινδύνου που εγκυμονεί η μακρόχρονη παραμονή στην εξουσία των στρατηγών να μετατρέψει το ΕΠΑΜ από αμμεσοδημοκρατικό κίνημα σε κόμμα αρχηγικού τύπου ; Τσίτσος Βασίλειος από τον πυρήνα Ηρακλείου Αττικής ...

 • Γιώργος Ιεροδιάκονος

  Συναγωνιστή Βασίλη,
  Κατ’ αρχήν, κακώς αναζητάς απαντήσεις στα ερωτήματά σου από μένα, αφού οι ενστάσεις σου επί τις αναφερόμενης πρότασης θα έπρεπε να απευθύνονται στον Πυρήνα μου, ο οποίος ομοφώνως κάνει αυτή την πρόταση. Αφού όμως απευθύνεσαι σε μένα, προφανώς υποπτευόμενος ότι η δική μου πρόταση υιοθετήθηκε από τον Πυρήνα μου –που είναι αληθής- είμαι υποχρεωμένος, για λόγους ευθύτητας, να σου απαντήσω.
  α) δεν έχουμε ζητήσει αναστολή του άρθρου 40, παρά μόνο την πρόσκαιρη άρση των περιορισμών που θέτει, προκειμένου να μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα και μέλη των σημερινών μελών των κεντρικών οργάνων, οι οποίοι, σε διαφορετική περίπτωση, αποκλείονται από το αναφερόμενο άρθρο.
  β) θέμα για κατ΄εξαίρεση παράταση της θητείας των μελών των οργάνων δεν τίθεται ούτε από το καταστατικό, αλλά ούτε βέβαια από την πρόταση του Πυρήνα μου. Αν αυτή είναι η πρότασή σου, σαφώς και διαφωνώ κατηγορηματικά.
  γ) ούτε ζητάμε μακροβιότερη θητεία στα σημερινά όργανα, που σαφώς και θα άνοιγε την δυνατότητα δημιουργίας φατριών στο μέτωπο. Οπότε δεν αντιλαμβάνομαι γιατί το θέτεις έτσι. Σαφώς και πρέπει να εκλεγούν νέα όργανα από το συνέδριο. Αυτό που ζητάμε είναι να μην υπάρχουν εξαιρέσεις στις υποψηφιότητες. Εξ άλλου όλοι κρινόμαστε.
  δ) όσον αφορά για το πότε, που, ποιός και γιατί καθόρισε τον χαρακτήρα του συνεδρίου σε έκτακτο, αναζήτησε την απάντηση στο άρθρο 30 του καταστατικού, το οποίο και ενεργοποιήθηκε για την προκήρυξη του συνεδρίου. Όπως και να θέλει κάποιος να δει το συνέδριο, όποιον χαρακτήρα και να θέλει να του προσδώσει, το ίδιο το συνέδριο πάντως, σαφώς και είναι έκτακτο, διότι πολύ απλά έτσι ορίζεται από το καταστατικό και επί προσθέτως διότι διενεργείται εκτάκτως με απόφαση των Πυρήνων πριν την λήξη των προθεσμιών του προηγούμενου συνεδρίου.
  ε) την απάντηση στο από πότε η θητεία των οργάνων καθορίζεται με καθαρά ημερολογιακά κριτήρια, επίσης να την αναζητήσεις στο καταστατικό του ΕΠΑΜ, όπου σαφέστατα καθορίζει την θητεία των οργάνων σε ετήσια βάση.
  στ) κανένας δεν πρότεινε να ξαναπάμε σε συνέδριο σε τρεις μήνες. Πάντως όχι η πρόταση του Πυρήνα μου. Το αν, λόγω εκτάκτων συνθηκών, αναγκαζόμαστε να πάμε νωρίτερα των προβλεπομένων σε συνέδριο, αυτό δεν σημαίνει ότι θα ξαναπάμε σε συνέδριο σε τρεις μήνες. Προφανέστατα και τα όργανα που θα εκλεγούν, αλλά και οι αποφάσεις του συνεδρίου, θα έχουν ετήσια ισχύ.
  ζ ) όσον αφορά στην απορία: πόσα χρόνια παραμονής στα όργανα απαιτούνται ώστε να δείξουν τι μπορούν να κάνουν τα όργανα αυτά, η απάντηση και πάλι βρίσκεται μέσα στο καταστατικό του ΕΠΑΜ. Σαφέστατα ένα έτος! Το αν πηγαίνουμε τώρα σε έκτακτο συνέδριο, δεν έχει να κάνει με την ικανότητα ή όχι των οργάνων, αλλά για καθαρά πολιτικούς λόγους, προκειμένου να επαναπροσδιοριστεί η πολιτική μας στόχευση στο νέο διαμορφούμενο πολιτικό πλαίσιο μετά την ανάληψη της κυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ, όπως λέμε και στο κείμενό μας. Οπότε αν ψάχνεις για μομφές και μεμψιμοιρίες εναντίον των οργάνων, λάθος την αναζητάς στην πρότασή μας. Κανένα πρόβλημα δεν έχουμε με τα κεντρικά όργανα.
  η ) η τελευταία απορία σου είναι ακατανόητη. Τι σημαίνει: ποιός μας διασφαλίζει του κινδύνου που εγκυμονεί η μακρόχρονη παραμονή στην εξουσία των στρατηγών να μετατρέψει το ΕΠΑΜ από αμμεσοδημοκρατικό κίνημα σε κόμμα αρχηγικού τύπου; Πού μέσα στην πρόταση του Πυρήνα μου βρήκες μακρόχρονη εξουσία στρατηγών (αλήθεια, σε ποιους στρατηγούς αναφέρεσαι άραγε;) και από πού αντλείς το συμπέρασμα ότι επιθυμούμε να μετατρέψουμε το μέτωπο σε αρχηγικό κόμμα; Δηλαδή αν δώσουμε την δυνατότητα σε μέλη των σημερινών οργάνων, τα οποία, λόγω εκτάκτου συνεδρίου, δεν έχουν ολοκληρώσει την θητεία τους, να ξανατεθούν υπό την κρίση των εκλεκτόρων, αυτό τους καθιστά στρατηγούς; Προφανώς εσύ δεν εννοείς τα σημερινά όργανα όταν μιλάς για την εξουσία των στρατηγών, αλλά κάποιους άλλους. Και βέβαια, υποπτεύομαι ποιους εννοείς. Αλλά αυτό είναι δικό σου πρόβλημα. Αντιθέτως, ο Πυρήνας μου, ακριβώς επειδή δεν διαχωρίζει τα στελέχη του ΕΠΑΜ σε παλιά και νέα, θέτει αυτή την πρόταση για να αίρει την εξαίρεση των νέων στελεχών και την επαναφορά της «παλαιάς φρουράς». Εξ άλλου, όπως προείπα, όλοι κρινόμαστε.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ