Απολογισμός Οργανωτικού Γραφείου του ΕΠΑΜ προς το 4ο Συνέδριο

Εισαγωγή

Το απερχόμενο Οργανωτικό Γραφείο (ΟΓ) ανέλαβε καθήκοντα μετά το πέρας του 3ου Συνεδρίου που διενεργήθηκε στα τέλη του Σεπτεμβρίου 2014. Αποτελείτο από δέκα (10) μέλη που για πρώτη φορά εκλέχτηκαν (ως όργανο) άμεσα από το συνέδριο. Οι υποψηφιότητες για την στελέχωση του ΟΓ ήταν ακριβώς δεκατρείς (13), ίσα-ίσα για να εκλεγούν τα δέκα (10) τακτικά μέλη και τα τρία (3) αναπληρωματικά. Η σύνθεση του ΟΓ είχε μόνο τρία (3) μέλη από την περιφέρεια Αττικής και επτά (7) μέλη από τις λοιπές περιφέρειες.

Άμεσα προέκυψε εκλογικό κώλυμα για κάποιο μέλος (δεν είχε το δικαίωμα να συμμετέχει) οπότε και αντικαταστάθηκε από αναπληρωματικό, ενώ στον πρώτο μήνα αναγκαστήκαμε να χρησιμοποιήσουμε και το επόμενο αναπληρωματικό μέλος.

Το γεγονός ότι η εκλογική διαδικασία επέλεξε ελάχιστα μέλη από την περιφέρεια Αττικής μας ανάγκασε να λειτουργήσουμε σε πολλές περιπτώσεις με αποσπασμένα μέλη ώστε να είναι δυνατή η ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του ΟΓ.

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονιστεί ότι το απερχόμενο ΟΓ λειτούργησε σε κλίμα ομοψυχίας, χωρίς προστριβές, συνεδριάζοντας πάντα ανοιχτά και δημοκρατικά. Η συνεργασία μεταξύ των μελών του ΟΓ, με την ΠΓ, αλλά και με τους συνδέσμους ήταν υποδειγματική. Ανελλιπώς συμμετείχε στις συνεδριάσεις της ΠΓ διατυπώνοντας τις απόψεις του.


Κατάσταση μετώπου κατά την ανάληψη των καθηκόντων μας

Το καλοκαίρι του 2014 και μετά το πέρας των ευροεκλογών το μέτωπο είχε εισέλθει σε κατάσταση εσωστρέφειας αναζητώντας τις αιτίες του μη ικανοποιητικού αποτελέσματος, που έρχονταν σε αναντιστοιχία με τις προσλαμβάνουσες από την επαφή με τον κόσμο αλλά και με τη προσπάθεια που είχαμε καταβάλλει όλα τα μέλη και πυρήνες. Η αναζήτηση προκαλούσε έριδες και εκνευρισμούς ακόμη και ανάμεσα στα όργανα με αποτέλεσμα την μη αποτελεσματική λειτουργία τους μέχρι το 3ο συνέδριο.

Μετά το 3ο συνέδριο και με δεδομένη την αλλαγή σύνθεσης των οργάνων (αλλά και των καταστατικών αλλαγών) παρατηρήθηκε όξυνση της αναστάτωσης και αβεβαιότητας στο μέτωπο. Το απερχόμενο ΟΓ παρέλαβε το μέτωπο σε μια κατάσταση όπου παρατηρούνταν μαζικές αποχωρήσεις (απογοητευμένων) μελών. Παράλληλα παρατηρούνταν μια απαξία που απέρρεε από το κλίμα απογοήτευσης είτε λόγω του μη αναμενόμενου αποτελέσματος των ευροεκλογών είτε λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης στα νέα πρόσωπα που στελέχωσαν τα όργανα μετά το 3Ο Συνέδριο (υπήρχε η αίσθηση ότι δεν θα τα καταφέρουν).

Η παρουσίαση των πεπραγμένων του απερχόμενου ΟΓ θα αναπτυχθεί με βάση θεματικούς άξονες (και δεν θα γίνει απλή ημερολογιακή παράθεση). Σε κάθε θεματικό άξονα γίνεται σχολιασμός για το τι παραλάβαμε, τι πράξαμε καθώς και προτάσεις βελτίωσης.

Επίσης θα πρέπει να τονιστεί σε αυτό το σημείο ότι η πραγματική παραγωγική θητεία του απερχόμενου ΟΓ δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες μιας και μετά προέκυψε το αίτημα για διενέργεια έκτακτου συνεδρίου που ανέτρεψε και την πορεία αλλά και τους προσανατολισμούς του. Αναλυτικά θα αναφερθούμε στον παρόντα απολογισμό στον θεματικό άξονα που αφορά το 4ο Συνέδριο.

 

Θεματικός άξονας 1: Χρέος του μετώπου.

Το μέτωπο μετά τις ευροεκλογές του 2014 είχε οφειλές (χρέος) οι οποίες ανέρχονταν σε ένα ποσό το οποίο ήταν απαγορευτικό για κάθε σχεδιασμό και προοπτική. Πρώτη (και αναγκαστική) προτεραιότητα τέθηκε από την πρώτη συνεδρίαση η μείωση του χρέους με κάθε τρόπο για να μπορεί το μέτωπο να ανασάνει και να μπορέσει να σχεδιάσει τις επόμενες κινήσεις του.

Το ΟΓ κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια και οι ενέργειες που ανέπτυξε καταγράφονται παρακάτω:

  1. Η επιμονή των μελών του ΟΓ σε κάθε επαφή με συντονιστές και πυρήνες για την απόδοση της καταστατικής εισφοράς των 2 ευρώ ανά μέλος έγινε καθημερινή συνήθεια ώστε τουλάχιστον να καλύπτονται τα τρέχοντα έξοδα του μετώπου και να σταθεροποιηθεί το χρέος στο υπάρχον επίπεδο (χωρίς να αυξάνεται).
  2. Η αρωγή στην Οικονομική Επιτροπή ήταν δεδομένη και αδιάλειπτη. Όσες φορές χρειάστηκαν τη βοήθειά μας, δόθηκε άμεσα και αφειδώς για να νιώθουν ότι υπάρχει υποστήριξη στην προσπάθειά τους.
  3. Τυπώθηκαν ημερολόγια-ατζέντες και διατέθηκαν στο μέτωπο (αλλά και αλλού) ώστε να συγκεντρωθεί ένα ποσό το οποίο και διατέθηκε στην Οικονομική Επιτροπή (για την απομείωση του χρέους).
  4. Τυπώθηκαν μπλουζάκια και κούπες με τα λογότυπα και συνθήματα του ΕΠΑΜ ώστε να βελτιωθεί η εικόνα και αναγνωρισιμότητα του μετώπου στις συγκεντρώσεις αλλά παράλληλα να συγκεντρωθεί ακόμα ένα ποσό για την απομείωση του χρέους.

 

Θα τονίσουμε κλείνοντας την παρούσα θεματική, ότι η ύπαρξη του μετώπου εξαρτάται από τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζουμε το κάθε θέμα. Πρέπει όλοι και όλες να αντιληφθούμε ότι η απόδοση της καταστατικής εισφοράς των 2 ευρώ καθώς και κινήσεις όπως η οικονομική εξόρμηση, πρέπει να υποστηρίζονται καθολικά και από όλους.

Στιγματίζουμε ως απαράδεκτο γεγονός ότι συμμετέχουν μόνο το 1/3 των πυρήνων και από αυτούς το 1/3 των μελών. Δεν μπορούμε να έχουμε απαιτήσεις όταν εμείς οι ίδιοι απαξιώνουμε κινήσεις που έχουν ως στόχο τη βιωσιμότητα του μετώπου.

 

Θεματικός άξονας 2: Αυτοτέλεια του μετώπου.

Το μέτωπο από ιδρύσεώς του στηρίχθηκε στην καλή διάθεση των μελών του για να υλοποιεί τις δράσεις και δραστηριότητές του. Πολλές φορές αυτό στάθηκε αιτία για προστριβές μιας και σε αρκετές περιπτώσεις διεκδικήθηκε η πατρότητα και υλοποίηση ιδεών από «μέλη» που προέταξαν το ιδιωτικό από το συλλογικό συμφέρον.

Η πολιτική αυτή είχε δύο (2) πολύ μεγάλα μειονεκτήματα. Πρώτον, υπήρχε οικονομικό κόστος και δεύτερον, δεν υπήρχε αυτοτέλεια και ανεξαρτησία του μετώπου.

Το απερχόμενο ΟΓ έβαλε στις προτεραιότητές του την απόκτηση υλικοτεχνικής υποδομής ώστε να είναι δυνατή η άμεση υλοποίηση οποιασδήποτε εκδήλωσης χωρίς προαπαιτούμενα και κόστη.

Διοργάνωσε καμπάνια για την συλλογή χρημάτων ώστε να αποκτήσουμε το δικό μας ηχητικό σύστημα. Η καμπάνια στέφθηκε με επιτυχία και ήδη το μέτωπο έχει το δικό του ηχητικό σύστημα το οποίο μετράει στο ενεργητικό του αρκετές καλύψεις εκδηλώσεων (κεντρικών ή πυρήνων) με μηδενικό κόστος. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι καλύψεις που έχουν ήδη συντελεστεί έχουν υπερκαλύψει το κόστος αγοράς του!

Ήδη το ΟΓ έχει αποκτήσει (από δωρεά μέλους) φωτογραφική μηχανή ενώ ήταν στα σχέδιά του να αποκτήσει τον απαραίτητο εξοπλισμό για βιντεοκάλυψη και αργότερα μια γεννήτρια (για τις περιπτώσεις οργάνωσης εκδήλωσης σε χώρο χωρίς παροχή ηλεκτρικού). Ελπίζουμε να υλοποιηθούν από το επόμενο ΟΓ ώστε να υπάρχει η απόλυτη αυτονομία στην υλοποίηση της κάθε εκδήλωσης.

 

Θεματικός άξονας 3: Ο θεσμός του συνδέσμου.

Οι καταστατικές αλλαγές που ψηφίστηκαν στο 3ο Συνέδριο θεσμοθέτησαν τη θέση του συνδέσμου. Ο σύνδεσμος εκλέγεται από τον Τομέα του, είναι μέλος του ΕΣΣ (με δικαίωμα λόγου και ψήφου), παρακολουθεί τις συνεδριάσεις του ΟΓ αλλά και της ΠΓ (με δικαίωμα λόγου αλλά όχι ψήφου) και λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ των οργάνων και των πυρήνων, μεταφέροντας αμφίδρομα τη δυναμική του μετώπου λειτουργώντας ως γέφυρα ενημέρωσης. Παράλληλα (σύμφωνα με το νέο καταστατικό) έπρεπε να οριστούν και οριοθετηθούν (πανελλαδικά) είκοσι νέοι τομείς, σε αντικατάσταση των ήδη υπαρχόντων και στη συνέχεια να εκλέξουν τον σύνδεσμό τους.

Από την πρώτη συνεδρίαση το ΟΓ καταπιάστηκε με τον ορισμό των είκοσι νέων τομέων καθώς και με τη γνωστοποίησή τους στους αντίστοιχους πυρήνες. Η οριοθέτηση-χαρτογράφηση των νέων τομέων ήταν άμεση και επιτυχής.

Στη συνέχεια υποστηρίχθηκε (από τα μέλη του ΟΓ) η διαδικασία ενημέρωσης πυρήνων και τομέων για τις καταστατικές αλλαγές ώστε να είναι εφικτή η εκλογή συνδέσμων και η ενσωμάτωσή τους στο ΕΣΣ. Η όλη διαδικασία ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από είκοσι ημέρες ώστε να είναι εφικτή η πρώτη συνεδρίαση του νέου ΕΣΣ.

Το ΟΓ υποστήριξε (σε όλη τη διάρκεια της θητείας του) το θεσμό του συνδέσμου και η γενική του εντύπωση είναι πως ως θεσμός έχει να προσφέρει στο μέτωπο. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα προηγούμενα ΟΓ (πριν θεσμοθετηθεί καταστατικά ο σύνδεσμος) όριζαν μέλη τους (ή αποσπούσαν μέλη του μετώπου) που λειτουργούσαν ως σύνδεσμοι.

Παρόλη τη θετική στάση που κρατήσαμε (και κρατάμε ακόμη) για το θεσμό του συνδέσμου έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

  1. Υπάρχουν τομείς που άργησαν ή που δεν εξέλεξαν καθόλου σύνδεσμο. Στην περίπτωση αυτή η ευθύνη ανήκει στους τομείς που δεν αντιλήφθηκαν τη χρησιμότητα του θεσμού. Η πρόταση του απερχόμενου ΟΓ προς τους τομείς αυτούς είναι να αλλάξουν τη στάση τους και να υποστηρίξουν το θεσμό του εκλεγμένου συνδέσμου ως αντιπρόσωπό τους στα όργανα του μετώπου. Σε αυτές τις περιπτώσεις και επειδή το ΟΓ δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς την εικόνα που μεταφέρει ο σύνδεσμος, όρισε (όπως έκανε και παλαιότερα) μέλος του που άσκησε το ρόλο αυτό.
  2. Υπάρχουν τομείς που εξέλεξαν συνδέσμους οι οποίοι όμως ήταν κυριολεκτικά άφαντοι! Εμφανίστηκαν από καθόλου έως ελάχιστα. Η προσφορά τους ήταν μηδενική και στους τομείς αλλά και στα όργανα. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου εκλεγμένοι σύνδεσμοι απείχαν ακόμα και από τις συνεδριάσεις του ΕΣΣ. Σε αυτές τις περιπτώσεις (ως απερχόμενο ΟΓ) καλούμε τους τομείς να αντικαθιστούν άμεσα τον σύνδεσμο, όπως έχουν δικαίωμα. Και σε αυτές τις περιπτώσεις το ΟΓ όρισε μέλος του, που λειτούργησε ως σύνδεσμος.
  3. Υπάρχουν όμως και σύνδεσμοι που τίμησαν την επιλογή του τομέα τους με τη συνέπεια και μεθοδικότητα που επέδειξαν. Όχι μόνο βοήθησαν τη λειτουργία των οργάνων αλλά σε πολλές περιπτώσεις επαναδραστηριοποίησαν αδρανείς πυρήνες και συνέβαλαν στη δημιουργία νέων πυρήνων! Εάν όλοι οι σύνδεσμοι λειτουργούσαν με αυτό τον τρόπο θα μιλάγαμε για ένα θεσμό πλήρως επιτυχημένο. Δυστυχώς όμως τα αρνητικά παραδείγματα συνδέσμων μας αναγκάζουν να στεκόμαστε με σκεπτικισμό.

Τελειώνοντας θέλουμε να τονίσουμε ότι όσοι/ες αναλάβουν το ρόλο του συνδέσμου θα πρέπει να είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στα αυξημένα καθήκοντά τους. Είναι ύψιστη προσφορά στο μέτωπο και στον αγώνα. Καλούμε επίσης τους τομείς που αντιλαμβάνονται ότι ο σύνδεσμος που εξέλεξαν δεν ανταποκρίνεται στα καθήκοντά του, να προχωρούν άμεσα στην αντικατάστασή του.

 

Θεματικός άξονας 4: Δράσεις

Το ΟΓ (όπως ήδη έχει αναφερθεί) αποτελείτο από περισσότερα μέλη της περιφέρειας παρά της Αττικής. Έτσι, αναγκάστηκε για να καλύψει θέματα οργάνωσης και συμμετοχής σε δράσεις και συγκεντρώσεις να αποσπάσει μέλη για να βοηθήσουν στις προετοιμασίες.

Συμμετείχαμε με επιτυχία στην πορεία του Πολυτεχνείου και σε κοινή πορεία με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ για τη διαγραφή του χρέους. Και στις δύο πορείες η ανταπόκριση του μετώπου ήταν ικανοποιητική καθώς επίσης η μαχητικότητα και αγωνιστικότητα. Από άποψη προετοιμασίας και οργάνωσης τα πράγματα κύλισαν ομαλά χωρίς να παρατηρούνται παραλήψεις.

Βρεθήκαμε τέσσερις (4) φορές σε συγκεντρώσεις στο Σύνταγμα αμέσως μετά τις εκλογές. Το θέμα των συγκεντρώσεων ήταν να ασκηθεί πίεση στους κυβερνώντες ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ώστε να μην υποχωρήσουν και αποδεχθούν τα αιτήματα που έβαζαν οι δανειστές. Το ΕΠΑΜ πρωτοστάτησε στις συγκεντρώσεις αυτές δείχνοντας τη μαχητικότητα και αγωνιστικότητά του. Αρκεί να θυμηθούμε τα τεράστια πανό που αναρτήθηκαν μπροστά από τη βουλή και τις συνεντεύξεις σε ξένα κανάλια που έδωσαν συναγωνιστές, οι οποίες προβλήθηκαν από κανάλια και του εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού.

Διοργανώσαμε τέσσερις (4) φορές ανοιχτές συνελεύσεις στην πλατεία Συντάγματος, με τα δικά μας ηχητικά, και με συμμετοχή των μελών μας αλλά και φίλων και περαστικών. Σκοπός αυτής της δράσης ήταν να πετύχουμε μια μόνιμη εβδομαδιαία παρουσία του ΕΠΑΜ στην πλατεία Συντάγματος παράλληλα με την ενημέρωση του κόσμου για όσα δεν περιγράφονται από τα καθεστωτικά ΜΜΕ.

Σε γενικές γραμμές μπορούμε να μιλήσουμε για μια σχετικά επιτυχημένη δράση που όμως δεν υποστηρίχτηκε όπως θα έπρεπε από τα μέλη μας, μιας και η συμμετοχή τους παρουσίαζε συνεχώς μείωση.

Υποστηρίχτηκε και επεκτάθηκε σε όλα τα Ειρηνοδικεία της Αττικής αλλά και της υπόλοιπης Ελλάδας η διαμαρτυρία – αποτροπή πλειστηριασμών. Δημιουργήθηκε ομάδα αποδελτίωσης ενώ η επαφή και ενημέρωση με όλες τις κατά τόπους επιτροπές αγώνα είναι συνεχής. Η δράση αυτή συνεχίζεται μέχρι και σήμερα και είναι η μόνο διαρκής, κινηματική δράση βάσης αυτή τη στιγμή. Δέχτηκε και δέχεται πολλές προβοκατόρικες ενέργειες που όμως αντιμετωπίστηκαν με επιτυχία χωρίς να αποδυναμώσουν τη δράση.

Το απερχόμενο ΟΓ έδωσε τη βοήθειά του σε όλες τις περιπτώσεις που του ζητήθηκε η συνδρομή του. Υπήρχε πάντα η προθυμία και η διάθεση να βοηθήσουμε στην καλή οργάνωση κάθε δράσης ή ομιλίας των πυρήνων.

 

Θεματικός άξονας 5: Αλληλεγγύη

Ένα θέμα που αν και έγιναν πολλές προσπάθειες στο παρελθόν, σχεδόν πάντα δεν εύρισκε τη διέξοδο που θα έπρεπε. Το ζήτημα της αλληλεγγύης, για τον ΕΠΑΜίτη και την ΕΠΑΜίτισα, είναι κάτι δεδομένο και κομμάτι της ζωής και του πολιτισμού του. Ίσως αυτός να είναι και ο εσωτερικός λόγος που όλοι εμείς είμαστε μέλη στο ΕΠΑΜ.  Εντούτοις ποτέ δεν υπήρξε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ώστε να φτιαχτεί εντός του ΕΠΑΜ ένα οργανωμένο δίκτυο αλληλεγγύης.

Το απερχόμενο ΟΓ προσπάθησε να δημιουργήσει έναν κατάλογο επαγγελμάτων ώστε να γνωρίζουμε την προσφορά αγαθών και υπηρεσιών από μέλη του μετώπου. Δυστυχώς στο κάλεσμα ανταποκρίθηκαν λίγοι συναγωνιστές/τριες. Ήταν όμως μια καλή αρχή και ελπίζουμε να συνεχιστεί η προσπάθεια ώστε ο κατάλογος αγαθών και υπηρεσιών να ανανεώνεται και εμπλουτίζεται διαρκώς. Να θυμίσουμε ότι ο πρώτος κατάλογος στάλθηκε με μήνυμα στους πυρήνες πριν το Πάσχα.

Επίσης όσες φορές παρέστη ανάγκη για υποστήριξη (χρηματική ή άλλη) συναγωνιστή/τριας, το ΟΓ βρέθηκε στο πλευρό της κάθε προσπάθειας. Οι ευχαριστίες ανήκουν στους συναγωνιστές/τριες που ανταποκρίθηκαν και οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι η προθυμία και προσφορά (κάθε φορά) ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Πιστεύουμε πως η υποστήριξη και ανάπτυξη αυτού του νηπιακού δικτύου αλληλεγγύης θα πρέπει να συνεχιστεί και από τα επόμενα ΟΓ και ελπίζουμε η προσπάθεια που καταβάλαμε να βρει συνεχιστές.

 

Θεματικός άξονας 6: Βάση μελών

 

6.1 Εικόνα της βάσης μελών

 

Το απερχόμενο ΟΓ ανέλαβε τα καθήκοντά του βρίσκοντας το μέτωπο σε μία διαρκή αναστάτωση που προέρχονταν αφενός από το μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα των ευροεκλογών και αφετέρου στην αλλαγή σύνθεσης των οργάνων μετά την αποχώρηση των ιδρυτικών μελών (λόγω του καταστατικού ασυμβίβαστου για τρίτη συνεχόμενη θητεία). Τα ερωτήματα και η αναζήτηση των αιτιών προκαλούσαν εκνευρισμούς που μεταφέρονταν στα όργανα προκαλώντας δυσλειτουργίες στο έργο και το συντονισμό τους.

Σε αυτό το κλίμα οδηγηθήκαμε στο 3ο Συνέδριο το οποίο τελείωσε τις εργασίες του εκλέγοντας νέα ΠΓ και νέο ΟΓ. Πολλά μέλη εκτίμησαν ότι η νέα σύνθεση των οργάνων δεν θα είναι αποτελεσματική και προέβλεπαν μέχρι και τη διάλυση του ΕΠΑΜ.

Οι αποχωρήσεις μελών που ξεκίνησαν μετά τις ευροεκλογικές, συνεχίστηκαν και μετά το πέρας των εργασιών του συνεδρίου. Για μια περίοδο μέχρι και το τέλος του προηγούμενου έτους το ισοζύγιο εγγραφών – αποχωρήσεων ήταν αρνητικό (με τις αποχωρήσεις να είναι περισσότερες από τις νέες εγγραφές), με φαινόμενα διάλυσης μέχρι και ολόκληρων πυρήνων.

Τους πρώτους μήνες της θητείας μας προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ένα κλίμα εμπιστοσύνης με τους πυρήνες. Η ενημέρωση των πυρήνων για τη δημιουργία των νέων τομέων καθώς και η προτροπή για εκλογή άξιων και ικανών συνδέσμων έδωσε την ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με όλους τους πυρήνες, προσπαθώντας να τονώσουμε το ηθικό και να επαναδραστηριοποιήσουμε το μέτωπο.

Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας άρχισε να φαίνεται με τον καινούργιο χρόνο όταν σταδιακά το κλίμα στο μέτωπο άλλαξε. Πριν τις βουλευτικές εκλογές αλλά κυρίως μετά από αυτές, οι νέες εγγραφές καθώς και η δημιουργία νέων πυρήνων έδωσαν νέα πνοή στο μέτωπο, με σημάδια αντιστροφής του κλίματος.

Το αρνητικό κλίμα μεταστράφηκε σε θετικό. Στο δημοψήφισμα για την κάθοδο ή μη στις εκλογές η συμμετοχή ήταν ίδια με αυτή του δημοψηφίσματος για τις ευροεκλογές! Οι πυρήνες συμμετείχαν στις κεντρικές δράσεις ενώ είχαν αρχίσει να κάνουν τοπικές δράσεις και να ετοιμάζουν ομιλίες και συζητήσεις με τον κόσμο. Αριθμητικά παραδίδουμε περισσότερους πυρήνες από αυτούς που παραλάβαμε ενώ τα μέλη μας είναι στο ίδιο επίπεδο με αυτό των ευροεκλογών 2014 (παρά το κύμα αποχωρήσεων που παρατηρήθηκε μετά τις ευροεκλογές και το συνέδριο)!

Όμως, οι πολιτικές εξελίξεις, τα αιτήματα μερίδας μελών για διενέργεια συνεδρίου καθώς και η εκτίμηση ότι το μέτωπο πρέπει να αλλάξει χαρακτήρα υιοθετώντας προτάσεις εξουσίας με αλλαγές στην οργανωτική δομή του,  δημιούργησαν τάση στο μέτωπο, η οποία και μετά από τη διερεύνηση δημοψηφισματικού χαρακτήρα οδήγησε σε έκτακτο συνέδριο.

Το απερχόμενο ΟΓ εύχεται οι εργασίες του 4ου Συνεδρίου να είναι επιτυχείς και οι προτάσεις που θα υιοθετηθούν να φέρουν το μέτωπο σε δεσπόζουσα θέση.

 

6.2 Προβλήματα που παρουσιάζει η βάση μελών

 

Τα προβλήματα της βάσης μελών ταξινομούνται ως εξής:

α) Τεχνικά προβλήματα,

β) Προβλήματα αποτύπωσης.

 

α) Τεχνικά προβλήματα: Σχετικά με τα τεχνικά προβλήματα που παρουσιάζει η βάση έχουμε να αναφέρουμε το σημαντικό πρόβλημα της ταχύτητας αφενός και της αξιοπιστίας αφετέρου.

Το πρόβλημα της αργοπορίας στην απόκριση των αιτημάτων οφείλεται στο γενικότερο σχεδιασμό – υλοποίηση. Βέβαια οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι το τελευταίο διάστημα και μετά την αλλαγή πλατφόρμας, το πρόβλημα ταχύτητας βελτιώθηκε. Παρόλα αυτά το πρόβλημα της αξιοπιστίας παρέμεινε.

Ως λύση στο πρόβλημα προτείνουμε τον επανασχεδιασμό και επαναυλοποίηση της βάσης μελών, σε μοντέρνο περιβάλλον με γνώμονα την απλότητα και χωρίς τη χρήση διαφόρων πακέτων λογισμικού που περισσότερο κουράζουν παρά εξυπηρετούν τη λειτουργικότητα. Επίσης χρήζει άμεσης επέμβασης στο περιβάλλον χρήστη ώστε να βελτιωθεί το θέμα της λειτουργικότητας και παραγωγικότητας των χειριστών της βάσης (χρειάζεται ριζική αναμόρφωση της διεπαφής του χρήστη).

β) Προβλήματα αποτύπωσης:  Σε αρκετές περιπτώσεις εντοπίζονται ανακρίβειες σχετικά με την αποτύπωση μελών, φίλων και πυρήνων. Αποτυπώνονται πυρήνες που στην πραγματικότητα είναι ανενεργοί ενώ σε πολλές περιπτώσεις ο αριθμός μελών και φίλων δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Το πρόβλημα της αποτύπωσης έχει τη ρίζα του αφενός στους συντονιστές των πυρήνων και αφετέρου στη γενικότερη λειτουργία και νοοτροπία των οργάνων και του μετώπου γενικότερα. Δυστυχώς οι συντονιστές των πυρήνων δεν ενημερώνουν για τις μεταβολές που συντελούνται στους πυρήνες, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται οι προαναφερθείσες ανακρίβειες.

Από την άλλη πρέπει κάποια στιγμή να αποφασιστεί συγκεκριμένη διαδικασία που να επιτρέπει στα όργανα να επεμβαίνουν και να επικαιροποιούν τη βάση με δική τους πρωτοβουλία, χωρίς να περιμένουν τα αιτήματα ή τη συνεργασία από τους εκάστοτε συντονιστές πυρήνων. Αρκεί να φανταστούμε ότι εάν δεν ενημερωθεί επίσημα (με πρακτικό από τον συντονιστή) το ΟΓ ότι κάποιοι απεχώρησαν ή προσχώρησαν σε κάποιον πυρήνα, δεν μπορεί να επέμβει επικαιροποιώντας τα στοιχεία! Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να αναδείξει το θέμα!

 

Θεματικός άξονας 7: 4Ο Συνέδριο

Από τα μέσα Μαρτίου τέθηκε από πυρήνες (αλλά και μεμονωμένα μέλη) το αίτημα για διενέργεια συνεδρίου στη βάση σκεπτικού για αλλαγή τακτικής και στρατηγικής του μετώπου που θα συμπεριελάμβανε καταστατικές και οργανωτικές αλλαγές.

Η εκτίμηση και της ΠΓ αλλά και του ΟΓ ήταν ότι τη δεδομένη χρονική συγκυρία, η διενέργεια έκτακτου συνεδρίου δεν θα εξυπηρετούσε καμία σκοπιμότητα.

Ειδικότερα, το σκεπτικό του ΟΓ ήταν ότι η διενέργεια ενός συνεδρίου τη δεδομένη στιγμή ήταν άσκοπη και άκαιρη, μιας και θα δημιουργούσε εσωστρέφεια, τη στιγμή που θα έπρεπε το μέτωπο να εκφραστεί με εξωστρέφεια. Την ώρα που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ (εγκλωβισμένη στη αδιέξοδη ρητορική της) υπογράφει μια καταστροφική συμφωνία και στη συνέχεια ένα νέο μνημόνιο, τερματικού χαρακτήρα για την πατρίδα και το λαό, δεν αρμόζουν συνέδρια αλλά καμπάνιες ενημέρωσης του λαού και δυναμικές κινητοποιήσεις.

Αυτό που θα εξυπηρετούσε το μέτωπο είναι η διενέργεια μιας διάσκεψης, στην οποία θα δίνονταν ο λόγος σε όλους να διατυπώσουν τις πολιτικές τους εκτιμήσεις και θα κατέληγε σε μια σειρά προτάσεων για την τακτική της αντιπολιτευτικής γραμμής που θα ακολουθούσε, ενιαία,  το ΕΠΑΜ στο επόμενο διάστημα. Τελικά, δεν υιοθετήθηκε το σκεπτικό της διάσκεψης, αλλά αντίθετα έγινε πιο επιτακτικό το αίτημα για διενέργεια συνεδρίου.

Σε αυτό το εντεινόμενο κλίμα εσωστρέφειας (για το οποίο είχε προειδοποιήσει το ΟΓ) η μόνη διέξοδος εκτόνωσης πλέον ήταν η διενέργεια διερεύνησης δημοψηφισματικού χαρακτήρα για να εντοπιστεί εάν υπήρχε ικανό ποσοστό πυρήνων και μελών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο καταστατικό άρθρα.

Η αναστάτωση όλο αυτό το διάστημα σπατάλησε δυνάμεις, μιας και εγκλώβισε το μέτωπο στο δίλημμα για το αν θα κάνουμε ή όχι συνέδριο, την ίδια στιγμή που το λαό απασχολούσε εάν θα υπογράψουμε νέο μνημόνιο με επαχθείς όρους ή όχι!

Τελειώνοντας, αξίζει να τονίσουμε ότι από το απερχόμενο ΟΓ δεν έλειψαν η όρεξη για δουλειά και οι ιδέες. Πολλές από αυτές ελπίζουμε να προωθηθούν από το επόμενο ΟΓ, στο οποίο δηλώνουμε από τώρα αμέριστη τη συμπαράστασή μας.

 

Ευχόμαστε

 

Καλή επιτυχία στις εργασίες του 4ου Συνεδρίου του ΕΠΑΜ και ελπίζουμε να υιοθετηθούν προτάσεις οι οποίες να δημιουργήσουν δυναμική ανόδου για το μέτωπο.

 

Συναγωνιστικά
Οργανωτικό Γραφείο

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ