Προτάσεις για οργανωτικό, οικονομικά και γραμματειακή στήριξη - Γιώργος Μητράκης - Πυρήνας Σκαγειοπουλείου (Πάτρα)