Θα καταβάλουν μισές τις συντάξεις του ΟΑΕΕ

"Κουρεμένες" κατά το ήμισυ θα είναι λοιπόν οι συντάξεις του ΟΑΕΕ που θα πιστωθούν σήμερα μετά τις 11 το πρωί στους συνταξιούχους.  Λόγω του κλεισίματος των τραπεζών, δεν κατέστη δυνατόν να συγκεντρωθεί το κονδύλι των 272 εκατ. ευρώ που απαιτείται μηνιαίως, καθώς οι ελεύθεροι επαγγελματίες στην πλειοψηφία τους δεν κατέβαλαν εισφορές. Αυτό το γεγονός σε συνδυασμό με τη δυσκολία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους να αντεπεξέλθει στην υποχρέωσή του για καταβολή της μηνιαίας επιχορήγησης οδήγησαν τη διοίκηση του ΟΑΕΕ σε συνεννόηση με το υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων να λάβει αυτή την απόφαση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ