Ο Δ. Καζάκης και ο Δ. Κυπριώτης στα Ναυπηγεία Νεωρίου - 1 Ιουνίου 2015