Στο προσκήνιο οι δηλώσεις πηγαδιών στην Κρήτη

Το Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Μινώα Πεδιάδας εξέδωσε ανακοίνωση προς τους δημότες του Δήμου ότι παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2015, χωρίς επιβολή προστίμου, η έκδοση άδειας χρήσης νερού από τη Διεύθυνση Υδάτων. Η παράταση της προθεσμίας αφορά δημότες που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση στο Δήμο για την εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας για πηγάδια ή γεωτρήσεις και δεν πρόλαβαν να προχωρήσουν στην έκδοση άδειας χρήσης νερού.  Μετά την 1η Οκτωβρίου 2015 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2015 θα καταβάλλεται πρόστιμο 50 ευρώ για κάθε μήνα καθυστέρησης, ενώ από 1 Ιανουαρίου 2016 θα καταβάλλεται πρόστιμο 1.000 έως 2.000 ευρώ.

1 Σχόλια
pingbacks / trackbacks
  • […] λειτουργία της μονάδας προβληματική έως και … Στο προσκήνιο οι δηλώσεις πηγαδιών στην Κρήτη Το Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης […]

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ