Να ξαναδούμε το μέταλλο που έχουμε οι Έλληνες μέσα μας - Χ.Βρανάς - Π.Άνω Γλυφάδας

Αθήνα 11.08.2015,

Αγαπητέ Δημήτρη Καζάκη και συναγωνιστές του ΕΠΑΜ καλημέρα σας είμαι ο Χάρης Βρανάς από τον πυρήνα της Άνω Γλυφάδας.

Παρακολουθώντας τις δυο πολύ ενδιαφέρουσες διαλέξεις του Δημήτρη Καζάκη στις 25 και 26 Ιουλίου του 2015 θα ήθελα να σου αναφέρω τα εξής.

Σήμερα ο στόχος μπορεί να είναι αυτό το 5%-10% του Ελληνικού λαού, στην λογική των “opinion leaders” ακριβώς όπως το αναφέρει ο Δ. Καζάκης. Ουσιαστικά αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένας κοινωνικός μοχλός, οποίος να μπορέσει να ανατρέψει την υπάρχουσα κατάστασή αλλά και να μπορέσει να επανακινήσει την νέα!

Στην λογική αυτή θα πρέπει να κρατήσουμε σήμερα κάποιες πολύ απλές διαδικασίες και στόχους.

Τι θέλουμε?

-Ανατροπή του σκηνικού.

Θα πρέπει να γίνει από την Ελληνική κοινωνία. Με έξυπνες μορφές δράσεις μικρών ομάδων ανθρώπων σε επίπεδο μερικών εκατοντάδων χιλιάδων.

Με ποια δομή δράσης?

-Πυρήνες δράσης

Ομάδες υψηλής συνοχής και υψηλού βαθμού εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών τους.

Με ποιο τρόπο θα δημιουργήσουμε τις ομάδες δράσης?

-Μηχανισμός

Δημιουργία του πλαισίου εκκόλαψης της συγκεκριμένης κατάστασής. Δημιουργία του πλαισίου πολιτικού διαλόγου στην γειτονιά και στην παρέα αλλά και όπου αλλού υφίσταται η ανάγκη γέννησής του πολιτικού διαλόγου. Ο οποίος θα αναδείξει τα προβλήματα και τις λύσεις που οι τοπικές κοινωνίες προτείνουν σήμερα και είναι διατεθειμένες να αγωνιστούν για να επιλύσουν με κοινό αγώνα.

Τι θα κερδίσουμε άμεσα?

-Σκοπός

Δημιουργία των μικρών ομάδων πολιτών που βασίζονται σε υψηλή αυτοεκτίμηση των μελών και εμπιστοσύνη. Σύνδεση των ομάδων αυτών σε τοπικό επίπεδο δημιουργώντας μια ευρύτερη κοινωνική φάλαγγά με «κοινό κοινωνικό σκοπό».

Πώς μπορεί αυτό σήμερα να επιτευχθεί?

Επανασύσταση της «Αγοράς του Δήμου» επικαιροποιημένη και μακριά από αρχαιολατρίες, η οποία θα πρέπει να τηρείτε σε μέτρο της αρχαίας, για να μην ξαναανακαλύψουμε τον τροχό.

Ποιος ο δικός μας ρόλος?

Το πλαίσιο θα το παρακολουθεί και θα το ορίζει αρχικά το ΕΠΑΜ. Ενεργοποιούμε άμεσα τους συνανθρώπους μας στο πλαίσιο, επανασυστήνουμε την βάση της δημοκρατικής διαδικασίας, όχι θεωριτικά αλλά πρακτικά. Διδάσκουμε την Δημοκρατία στην πράξη!

Αγαπητοί συναγωνιστές, είναι σημαντικό να εκμεταλλευτούμε άμεσα τις ευκαιρίες που σήμερα δημιουργούνται μπροστά μας.

Η ιστορική ευκαιρία είναι το ΕΠΑΜ να δρομολογήσει την καταστατική του «Υπόθεση» και ο Ελληνικός λαός να έρθει στο προσκήνιο του δημοκρατικού διαλόγου, να τοποθετηθεί έναντι των φίλων και συνδημοτών του με σκοπό να κληθεί να αναλάβει θέση και από κοινού αποφάσεις.
Αρχικά στο τοπικό επίπεδο και παράλληλα στο ευρύτερο και  πανελλαδικό. Ο πολίτης μέσα από τις τοπικές συνελεύσεις θα θέτει θέματα και θα αποφασίζει με ψηφίσματα. Τα οποία θα αναλαμβάνουν οι αντιπροσώποι που τοπικά θα ορίζει να αναδείξουν και να κουβεντιάσουν στις κεντρικότερες συνελεύσεις έως και την κεντρική πολιτική σκηνή.

Σήμερα πρέπει ο Έλληνας να ανοίξει την ατζέντα του διαλόγου, επί των καθημερινών προβλημάτων με σκοπό την άμεση και από κοινού αναζήτηση λύσεων μέσα από την καθαρή δημοκρατική διαδικασία. Να ορίζει τους αντιπροσώπους του συχνά και με συγκεκριμένες εξουσιοδωτήσεις, χωρίς λευκές επιταγές, χωρίς να δημιουργούμε επαγγελματίες της πολιτικής αντιπροσώπευσής αλλά και με την πεποίθηση ότι αύριο θα είναι αυτός που θα κληθεί να λάβει ρόλο ακόμα και στην θέση του πρώτου Έλληνα πολίτη της χώρας.
Η λήψη κοινών αποφάσεων και δεσμεύσεων σε επίπεδο μικρών αλλά και ευρύτερων τοπικών ομάδων θα έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία φάλαγγας πολιτών, οι οποίοι θα είναι αυτοί μαζί με τους οικείους τους και θα κερδηθεί η χαμένη εμπιστοσύνη στην πολιτική διαδικασία των κοινων. Έτσι θα μπορέσει το φρόνημα μέσα από τον κοινό σκοπό και τον κοινό αγώνα να ανέβει.

Επειδή έχει όντως χαθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στα κοινά και τα κόμματα, το ΕΠΑΜ δεν πρέπει να θεωρήσει, ότι αυτό δικαιωματικά θα πρέπει να απολάβει την «εμπιστοσύνη» αυτή.

Το ΕΠΑΜ θα πρέπει να μπορεί να εγγυηθεί το πλαίσιο της κοινωνικής ενεργοποίησης, το πλαίσιο διαλόγου και να προσκαλέσει ανοικτά όλους σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας να πάρουν μέρος. Η κοινωνία συνολικά  και ο κάθε ξεχωριστός τοπικός ιστός θα αποφανθούν δημοκρατικά για τον τρόπο που θα αυτό διατεθούν και έναντι πιο κοινού-σκοπού θα δράσουν σήμερα.

Η επανασύσταση της «Αγοράς του Δήμου» (προσοχή στις γραφικές συσχετίσεις που θα βλάψουν τον σκοπό και θα δημιουργήσουν μια νέα κατάσταση αρχαιολαγνείας απαίδευτων ανθρώπων), θα ήταν ικανή και άμεσα θα δημιουργούσε μια απογύμνωση του στείρου πολιτικού λόγου της κεντρικής πολιτικής εξουσίας για δυο βασικούς λόγους.

1ος Σχεδόν κανένας κομματικός φορέας δεν θα είναι σε θέση να εκπροσωπηθεί αφού οι περισσότεροι είναι μνημονιακοί και οι πράξεις τους θα αποδυναμώνουν τις θέσεις τους στην καλύτερη των περιπτώσεων.

2ος Η γύμνια των στελεχών τους και η δεδομένη σύγκριση των λόγων τους, σε σχέση με τις θέσεις και τους λόγους των ελεύθερων ομιλητών θα δείξουν την χαοτική διαφορά. Αλλά και θα προτάξουν αυτό που λίγο πολύ όλοι γνωρίζουμε…ότι αυτοί που μας εκπροσωπούν σήμερα δεν χαίρουν εκτίμησης ούτε στην γειτονία τους!!! Και παρόλα αυτά καλούνται να λαμβάνουν αποφάσεις που επηρεάζουν την χώρας μας σε πολλαπλά επίπεδα!

Οι δυο λόγοι αυτοί επικράτησης και εκδίωξης του στείρου κομματικού λόγου από την διαδικασία θα δημιουργήσουν πολλαπλά οφέλη στην διαδικασία, όπως:

1.Θα εντοπισθούν αυτοί οι οποίοι ανήκουν στο κομμάτι των “opinion leaders” σήμερα και ανά γειτονιά.

2.Θα ενισχυθεί η ιδέα ότι τα στελέχη των κομματικών φορέων είναι απαράδεκτά και συνολικά θα εντοπιστεί ότι στην κεντρική πολιτική σκηνή έχουν τοποθετηθεί πολύ χαμηλού επιπέδου «Αντιπρόσωποί». Θα δοθεί στην κοινωνία μια αυταπόδεικτη απάντηση στην ερώτηση άρνηση που σήμερα προτάσσουν οι πολίτες της χώρας μας «….και ποιοι είναι αυτοί που θα μας κυβερνήσουν σήμερα?» …με αντιστροφή της και προβολής της στην ορθή διαπίστωση  «ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ! ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΣ ΚΥΒΕΡΝΟΥΣΑΝ!!!!

3.Θα ενεργοποιηθεί η Δημοκρατική συνείδηση, ξυπνήσει το αίσθημα χρέους και ευθύνης των πολιτών.

4.θα αναδείξουμε τις βαθιές αιτίες της κρίσης, αναδεικνύοντας και την βασική επίλυσή τους σήμερα κ.ά.

Το θέμα είναι σίγουρα πολύ μεγάλο και απαιτεί λεπτομερή καταγραφή και ανάπτυξη. Το ζητούμενο είναι το ΕΠΑΜ να ενεργοποιηθεί σήμερα και να λειτουργήσει προς δυο κατευθύνσεις.

1η Δημιουργία και διαφύλαξης του πλαισίου διαλόγου σε όλα τα επίπεδα της Ελληνικής κοινωνίας, από την καταστατική συγκέντρωση της πολυκατοικίας μέχρι τον κεντρικό πολιτικό διάλογο στους δήμους, περιφέρειες έως και την βουλή!

2η Την δημιουργία μηχανισμού εντοπισμού και στελέχωσής του ΕΠΑΜ με νέα μέλη, όχι κομματικούς κλακαδόρους αλλά μέλη τα οποία εμποτίζονται με την διαδικασία τήρησης του πλαισίου της Δημοκρατικής Διαβούλευσης.

Αυτή η πρόταση που σήμερα σας καταθέτω απαιτεί ελάχιστα και ενδεχομένως να μπορέσει να χαρίσει τα μέγιστά! Δεν απαιτεί σημαντικούς πόρους αλλά ελάχιστους ελεύθερους ανθρώπους.

Φίλε Δημήτρη Καζάκη και φίλοι συναγωνιστές του ΕΠΑΜ είμαι σίγουρός ότι η φύση είναι σκληρή και καλώς έχει σήμερα η χώρα μας και ο κάθε Έλληνας πολίτης διέρχεται την κρίση που του αρμόζει, η κρίση αυτή δεν είναι ούτε μεγαλύτερή ούτε μικρότερη αυτής που όλοι μας αξίζουμε και είναι σίγουρα ικανή να καταστήσει τους Έλληνες και το Ελληνικό κράτος σύντομα μια απλή ιστορική αναφορά κάτι όπως οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, οι Αζτέκοι και οι Ίνκας. Κανείς δεν πρέπει να σωθεί εάν αυτός έμπρακτα δεν το επιθυμεί αλλά πολύ περισσότερο εάν πραγματικά και δεν του πρέπει. Εάν της Ελληνικής κοινωνίας μας αυτής της πρέπει να χαθεί τότε ας γίνει μια ώρα αρχύτερα εάν όχι οφείλει αυτή να αποδείξει ότι είναι άξια. Το μόνο που θα χρειαστεί είναι εμείς να της δώσουμε το «ερώτημα» σήμερα και να την αφήσουμε ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ!!!
Αυτό και μόνο αρκεί….διότι από εκεί και πέρα είναι δυνατόν να ξαναδούμε το μέταλλο που έχουμε οι Έλληνες μέσα μας.

Να είσαστε όλοι γεροί και δυνατοί για τους αγώνες που έρχονται!

Ο  Χάρης Βρανάς είναι μέλος του Ε.ΠΑ.Μ. Άνω Γλυφάδας

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ