Διακοπή εργασιών στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας

Η καθυστέρηση στην πληρωμή των δύο από τους τρεις λογαριασμούς που έχει υποβάλει προς εξόφληση, οδήγησε τον ανάδοχο του έργου «Αναδιαρρύθμιση ισογείου του κτηρίου των εξωτερικών ιατρείων – διοίκησης του Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Κυπαρισσίας» στο να διακόψει τις εργασίες που εκτελεί στο πλαίσιο της εργολαβίας που ανέλαβε.

Και οι δύο λογαριασμοί δεν είχαν εξοφληθεί έως τις 18 Αυγούστου, ημέρα κατά την οποία κατέθεσε την ειδική δήλωση διακοπής εργασιών, έχοντας ήδη παρέλθει δύο μήνες από την υποβολή τους. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας έκανε αποδεκτή την ειδική δήλωση διακοπής των εργασιών και αποφάσισε ότι αυτές θα ξεκινήσουν άμεσα μετά την πληρωμή των λογαριασμών και πως μέρος των εργασιών που αναφέρεται πως εκτελέστηκαν στην ειδική δήλωση διακοπής, πρέπει να παραληφθεί από την αρμόδια επιτροπή αφανών εργασιών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ