Κραυγή αγωνίας από το Πολυτεχνείο Κρήτης για τη λειτουργία του

Ο συνδυασμός της παντελούς έλλειψης χρηματοδότησης, των ασφυκτικών διαδικασιών του Δημοσίου και της αποθάρρυνσης δράσεων εξωστρέφειας που μπορούν να προσελκύσουν πρόσθετους πόρους, οδηγεί το Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο σε υποβάθμιση αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωση της η Σύγκλητος του Πολυτεχνείου Κρήτης που λόγω της οικονομικής δυσχέρειας στην οποία έχει περιέλθει το ίδρυμα, καλεί την Πολιτεία να λάβει άμεσα μέτρα προκειμένου τα ελληνικά πανεπιστήμια να συνεχίσουν να λειτουργού.

Αναλυτικά στην απόφαση της Συγκλήτου η οποία συνεδρίασε την περασμένη Πέμπτη, αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής: Το Πολυτεχνείο Κρήτης, όπως και τα υπόλοιπα Ελληνικά Πανεπιστήμια, βρίσκεται σε πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση. Οι δημόσιες επιχορηγήσεις έχουν μειωθεί κατά 70% την τελευταία πενταετία. Το 2015, παρ’ όλο που έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις για την 1η και τη 2η δόση χρηματοδότησης του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πολυτεχνείου Κρήτης από το υπουργείο Παιδείας συνολικού ποσού 1.782.000 ευρώ εκ των προβλεπόμενων 1.980.000 ευρώ, αυτές βρίσκονται στην κρίση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και δεν έχουν καταβληθεί χρήματα στο Ίδρυμα πέραν ενός ποσού 37.500 ευρώ που αφορά το έκτακτο διδακτικό προσωπικό. Αποτέλεσμα της έλλειψης χρηματοδότησης καθ’ όλη τη διάρκεια του τρέχοντος έτους είναι το ταμειακό υπόλοιπο του Πολυτεχνείου Κρήτης να ανέρχεται αυτή τη στιγμή σε μόλις 223.368 ευρώ, ενώ το σύνολο των υποχρεώσεων του Ιδρύματος όπως έχει διαμορφωθεί από τα ανεξόφλητα παραστατικά ετών 2011-2015 καθώς και τις ήδη εγκεκριμένες δαπάνες και τα ληφθέντα παραστατικά να ανέρχεται σε 1.381.963 ευρώ. Η Σύγκλητος του Πολυτεχνείου Κρήτης τονίζει ότι δεν είναι δυνατή η έξοδος από την κρίση χωρίς επένδυση στην Παιδεία. Το Ελληνικό Πανεπιστήμιο έχει το δυναμικό για να αποτελέσει σημαντικό μοχλό ανάπτυξης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ