Πρωινή ενημέρωση με τον Σ. Παπαγιάννη - 31 Αυγούστου 2015