Παρουσίαση υποψηφίων βουλευτών Ηρακλείου Κρήτης - 9 Σεπτεμβρίου 2015