Παρουσίαση ψηφοδελτίου Ν. Ημαθίας - 16 Σεπτεμβρίου 2015