Συζήτηση με υποψηφίους βουλευτές Πειραιά - 13 Σεπτεμβρίου 2015