Λ. Χρυσανθόπουλος & Ι. Σιόβα στην ΕΡΑ Πάτρας - 16 Σεπτεμβρίου 2015