Ο Π. Ιωάννου στην Θεσσαλία TV - 18 Σεπτεμβρίου 2015